Автоматскиот крвен анализатор за ветеринарна употреба со софтвер кој овозможува 22 параметри на 12 различни видови животни. За само неколку минути, целата процедура завршува со печатење на листа со бараните параметри.

За сите дополнителни прашања или информации во врска со анализаторот, ве молиме контактирајте нè.