Генерални информации:

Цел: Детекција на Canine Parvo вирус антиген

Принцип: Имунохроматографски

Примерок: Canine feces

Материјали:

  • Anigen Rapid CPV тест уред
  • Assay туба за дилутирање
  • Disposable брис
  • Disposable капалка

Специјални особини:

  • Детекција на патогенски CPV подтипови (CPV 2, 2a, 2b & 2c)
  • Едночекорна процедура на тестирање: Брзо и прецизно
  • Голема осетливост и специфицитет