Фирмата „ВИН “ е осована  во 1993 година, од страна на  Владимир Кузмановски  со основна цел увоз и дистрибуција на ветеринарни лекови , ветеринарни интрументи и опрема за потребите на ветеринарните станици, амбуланти и фарми. Од 1995 година во фирмата работи и Др.по вет.мед. Снежана Ѓоровиќ Митрова како стручен соработник.


По по неколку годишно работење  и истражување на пазарот и потребата на одредени производи од оваа област, ВИН успеа да обезбеди и направи договори со неколку реномирани производители и нивно застапување на територијата на Р.Македонија.

Би сакале смо неколку од нив да ги споменеме: KRUUSE – Denmark ; ALLFLEX – France ; EICKEMEYER- Germany ; BIONOTE – Korea.


Она за кое секогаш ВИН ке се залага е промоција на нови производи , добар квалитет на понудените  производи , пристапни цени и навремена испорака.


За се што ви е потребно од областа на ветерината, вработените во ВИН  Ви стојат на располагање и ви посакуваат  уште многу успешни  заеднички години.

Со почит.